Children of the Sun

Children of the Sun

Red Torch Theatre

Darya Emelyanova
Children of the Sun Full Cast
  • Pavel Polyakov Pavel Fyodorovich Protasov
  • Irina Krivonos Lisa
  • Darya Emelyanova Elena Nikolaevna
  • Konstantin Telegin Dmitriy Sergeyevich Vagin
  • Andrey Chernykh Boris Nikolaevich Chepurnoy
  • Linda Akhmetzyanova Melaniya
  • Valeriya Kruchinina Fima

Customers who watched this production also watched