Oedipus

Oedipus

Nottingham Playhouse

Oedipus Full Cast
 • Simon Merrells Oedipus
 • Louise Jameson Jocasta
 • Vincenzo Nicoli Creon
 • Ian Drysdale Tiresias/Ensemble
 • Anthony Barclay Messenger/Ensemble
 • Alex McSweeney Shepherd/Ensemble
 • Christopher Hogben Messenger/Ensemble
 • Mark Frost Chief Priest/Ensemble
 • Sean Buckley Ensemble
 • Anthony Ofoegbu Ensemble
 • Eoin McCarthy Ensemble