Smile Upon Us, Lord

Smile Upon Us, Lord

The Vakhtangov Theatre

Vladimir Simonov
Smile Upon Us, Lord Full Cast
 • Vladimir Simonov Efraim Dudak
 • Aleksei Guskov Smule-Sender Lazarek_
 • Viktor Sukhorukov Avner Rosenthal
 • Yulia Rutberg The She-goat
 • Pavel Popov The Palestinian
 • Alexander Ryshchenkov Yudl Krapivnikov
 • Alexei Kuznetsov Rabbi Aviezer
 • Victor Dobronravov Khloyne-Genekh
 • Vitalys Semenovs Josele the Gypsy
 • Olga Chipovskaya Khasya
 • Oksana Surkova Nekhama
 • Lidiya Konstantinova Feiga