Uncle Vanya

Uncle Vanya

The Vakhtangov Theatre

Sergey Makovetskiy
Uncle Vanya Full Cast
  • Sergey Makovetskiy Ivan Petrovich Voynitsky
  • Vladimir Simonov Raj
  • Anna Dubrovskaya Elena Andreevna
  • Eugenia Kregzhde Sofia Alexandrovna (Sonya)
  • Liudmila Maksakova Maria Vasilyevna Voynitskay
  • Artur Ivanov Mikhail Lvovich Astrov
  • Yury Kraskov Ilya Ilych Telegin
  • Inna Alabina Marina Timofeevna
  • Sergey Epishev Efim (a workman)

Customers who watched this production also watched